CLIENT & ANTIVIRUS SETUP TO FIX LOGIN PROBLEMS

Before you use this guide to setup your game client properly. Please be aware that our KnightOnline.EXE is shown by antivirus as false positive due to its complex packaging. The EXE itself will collect information on possible hack tools running under your system's processes hence most of antivirus programs will recognize it as a virus. WE VOUCH WITH ABSOLUTE CERTAINTY THAT FILES ARE NOT INFECTED AND ARE IN FACT A FALSE POSITIVE. Please follow this guide point by point to succesfully prepare your client and enjoy game play.

1.[EN] Client shutting down directly every 5 to 10 minutes (without being disconnected from server):

I've noticed that some of you are playing KO-MyKO inside of "Onedrive" folder. Onedrive syncs the content to the cloud about every 5-10 minutes.

If you are playing the game inside of Onedrive folder, our anti-cheat will close your client (not disconnect you from the server, but the client will close directly) everytime Onedrive re-scans and alters the client. Having client inside of Onedrive can also cause your launcher to fail turning green.

To resolve this, ensure client is not located inside of Onedrive folder, instead move it somewhere, where Onedrive isn't present, such as C disk - Look at the image

1.[TR] Client her 5-10 dakikada bir kapanıyorsa .(Serverdan dc olmadan):

Fark ettim ki bazı oyuncularımız KO-MyKO'yu "Onedrive" dosyasının içinden oynuyor. Onedrive, içeriği yaklaşık 5-10 dakikada bir buluta atıp eşitler.

Onedrive klasörünün içinde oynuyorsanız, Onedrive istemciyi yeniden taradığında ve değiştirdiğinde, hile önleme özelliğimiz istemcinizi kapatır. (serverdan dc yemezsiniz ama client doğrudan kapanır). İstemcinin Onedrive'ın içinde olması, başlatıcınızın yeşile dönmemesine de neden olabilir.

Bunu çözmek için, istemcinin Onedrive klasörünün içinde bulunmadığından emin olun, bunun yerine Onedrive'ın bulunmadığı C diski gibi bir yere taşıyın - Resime bakın.

2. [EN] Client shutting down directly and is not located inside of Onedrive folder (without being disconnected from server):

If you client is not inside of Onedrive folder and still directly closes (without being disconnected from server), you will find fileslog.txt inside of your client folder.

Open the fileslog.txt and scroll to the bottom of the .txt document, look for the "Hile algýlandý modül X,X] identification number. Navigate to our website: CLICK HERE and see if there is a solution to your error code. If you still cannot resolve your issue, contact Administration with the error module code on Discord and we will solve it for you via TeamViewer.

2. [TR] İstemci doğrudan kapatılıyor ve Onedrive klasörünün içinde bulunmuyorsa (Serverdan dc olmadan):

İstemciniz Onedrive klasörünün içinde değilse ve hala doğrudan kapanıyorsa (Serverdan dc olmadan), istemci klasörünüzün içinde fileslog.txt dosyasını bulacaksınız.

fileslog.txt dosyasını açın ve .txt belgesinin en altına gidin, "Hile algılandı modülü X,X] kimlik numarasını arayın.Web sitemize gidin: BURAYA TIKLAYIN ve hata kodunuz için bir çözüm olup olmadığına bakın. Hala sorununuzu çözemezseniz, Discord'daki hata modülü koduyla adminlerimiz ile iletişime geçin, TeamViewer aracılığıyla sizin için çözelim

3. [EN] "Launcher is currently offline" issue (firstly ensure that your client IS NOT inside of Onedrive folder (or) closing with error module directly):

Solution 1: a) Your client is inside of a subfolder that is containing weird names (or) in onedrive and the game cannot establish connection. For example: "C:\Users\komyko\Desktop\new folder\sub folder\knight\KO MyKO Client"

To resolve the issue, copy the client folder directly on "C:" or "D:" root. Example of new client location: C:\KoMyKO RAGNAROK v1098 Client 2022

Solution 2: b) If the client is on "C:" or "D:" root path, IS NOT inside of Onedrive folder and is not closing directly, it is an ISP related issue on your side.

To resolve this issue, setup pingzapper and re-route your network through gaming VPN network. To do this, follow this guide: CLICK HERE

If you still cannot resolve your issue, contact Administration and we will solve it for you via TeamViewer.

3. [TR] "Launcher is currently offline" sorunu (öncelikle istemcinizin Onedrive klasörünün içinde OLMADIĞINDAN (veya) doğrudan hata modülüyle kapatıldığından emin olun):

1. Çözüm: a) İstemciniz garip isimler içeren bir alt klasörün içinde olduğu için ve oyun istemicniz ile bağlantı kuramıyor. Örneğin: "C:\Users\komyko\Desktop\new folder\sub folder\knight\KO MyKO Client"

Sorunu çözmek için, istemci klasörünü doğrudan "C:" veya "D:" rootuna(yani hiçbir başkaca dosyanın içinde değil direkt bu işlemcilerin içine) kopyalayın. Yeni istemci konumu örneği: C:\KoMyKO RAGNAROK v1098 İstemci 2022

2. Çözüm: b) İstemci "C:" veya "D:" rootundaysa (yani hiçbir başkaca dosyanın içinde değil direkt bu işlemcilerin içindeyse), Onedrive klasörünün içinde DEĞİLDİR ve doğrudan kapanmıyorsa, bu sizin tarafınızdaki ISS ile ilgili bir sorundur.

Bu sorunu çözmek için pingzapper kurun ve ağınızı oyun VPN ağı üzerinden yeniden yönlendirin. Bunu yapmak için şu kılavuzu izleyin: BURAYA TIKLAYIN

Sorununuzu yine de çözemezseniz, Yönetim ile iletişime geçin ve TeamViewer aracılığıyla sizin için çözelim.

4. [EN] Solving often "disconnected from server" (firstly ensure that your client IS NOT inside of Onedrive folder (or) closing with error module directly):

We're only working with Tier 1 premium network providers and are hosted in Netherlands, howewer some providers, such as Supercell TR are controlling active/inactive connections and closing them automatically. Superonline (associated with your ISP provider) is participating in traffic shaping outside of Turkey, to reduce cost on their end (this is where you get DC, because at the moment, they do it every 10 minutes).

You might also experience disconnection issue if you are very far away from our server location (Asia, Australia, America...).

There is a very simple solution to your problem, if you use a gaming VPN to re-route your local traffic, your issue will be resolved, as it will take the best network path to our server hosting provider.

Follow this guide and resolve your disconnect isue, completly free by using pingzapper: CLICK HERE

We cannot influence providers you are using, but there is a solution by using a tool like pingzapper.

4. [TR] Genel olarak "disconnected from server" sorununu çözme (öncelikle istemcinizin Onedrive klasörünün içinde OLMADIĞINDAN (veya) doğrudan hata modülüyle kapatıldığından emin olun):

Premium ağda yalnızca Seviye 1 (kök internet taşıyıcıları) ile çalışıyoruz.(özellikle Carrier Grade NAT kullananlar) Supercell gibi şu anda etkin/etkin olmayan bağlantıları kontrol ediyor ve bunları otomatik olarak kapatıyor. CenturyLink, en iyi toplu taşıma sağlayıcılarımızdan biridir (Seviye 3), Temelde tüm dünyada muazzam bir kapasiteye sahiptir ve çoğu sağlayıcı, hatta görebileceğiniz gibi Superonline bile, bunları ağlarında da kullanıyor,herhangi bir düzeyde trafik filtresi/şekillendirmesi yapmıyorlar.(Bu, yalnızca İnternet Sağlayıcıları tarafından kaynakları korumak ve maliyetleri düşürmek için yapılır). Superonline (ISS sağlayıcınızla bağlantılı), trafiği şekillendirerek maliyetleri azaltmak için gölgeli uygulamalar yapan kişidir. (Burası oyundan DC olduğunuz yerdir. Çünkü şuanda 5 dakikada bir bunu yapıyorlar.)

Sorununuzun çok basit bir çözümü var, yerel trafiğinizi yeniden yönlendirmek için bir oyun VPN'i kullanırsanız, internet sağlayıcısı değişikliklerinizi atlayacağı için sorununuz çözülecektir.

Bu kılavuzu takip edin ve oyun içindeki lag probleminizi iyileştirin. Pingzapper'da tamamen ücretsiz, sınırsız 7 günlük deneme baypasını bu videodan görebilirsiniz. BURAYA TIKLAYIN

Kullandığınız sağlayıcıları etkileyemiyoruz, ancak sorun bizim tarafımızda değil.

5.[EN] Solving multiclient "client crash" when you zone change two characters into same zone:

1. Create 2x client folder copies. Run each client from it's own folder, that's all. Video tutorial: CLICK HERE The client crashing issue will be resolved.

5.[TR] İki karakteri aynı bölgeye ışınladığınızda "client çökmesi sorununun" çözümü:

1. 2x client klasörünün kopyasını oluşturun. Her clientı kendi klasöründen çalıştırın, hepsi bu. Video tutorial: BURAYA TIKLAYIN Client çökme sorunu çözülecektir.

6. DISABLE ANTIVIRUS (Before downloading client)

Some of the antiviruses may delete the client .rar file upon downloading it or even before downloading. Please disable your antivirus temporary while you are downloading our game client.

7. CREATE KO-MyKO FOLDER

Create an empty folder on a location on your hdd where you desire to have your game client stored later on. For example: "C:/User/Desktop/KO-MyKO_Empty_Folder".

8. ADD KO-MyKO FOLDER TO EXCLUSIONS IN ANTIVIRUS

Open your antivirus (but keep it turned off still). Go to ANTIVIRUS SETUP and find tab "Exclusions". When opened add the KO-MyKO folder to the list e. g. "C:/User/Desktop/KO-MyKO_Empty_Folder" should be now treated as exception by your antivirus and antivirus will not scan this folder.

9. DOWNLOAD CLIENT

When you finished setting up the exclusion in your antivirus. Now it is time to download our game client. Please remember to keep your antivirus offline still. When you downloaded the client. Put the KO-MyKOv1098.RAR file inside your KO-MyKO Empty Folder e. g. store it inside "C:/User/Desktop/KO-MyKO_Empty_Folder".

10. EXTRACT CLIENT INSIDE KO-MyKO FOLDER

After you placed the .RAR client inside the empty folder. Right click the client and select "Extract here".

11. OPEN ANTIVIRUS SETUP

When finished extracting, open your antivirus setup again. Go to exclusions and add to exclusion list "KnightOnline.exe" file aswell as "Launcher.exe" and "d3dx9_40.dll". This step might not be neccessary but I like to use it just incase your antivirus is really heavy. If you don't see KnightOnline.exe in your inventory, that means your antivirus or another security software was left turned on while you were setting up other steps and it deleted KnightOnline.exe file during the extraction process. Have no worry, if you take a close look inside the client files, you will see another .rar file named "KnightOnlineBackupEXE.rar". Please carefully repeat steps 1 - 5 and re-extract the exe file.

12. TURN ANTIVIRUS BACK ONLINE

If you completed all steps so far successfuly, you can turn back your antivirus and you should be able to login without any problems.

13. LOGIN PROBLEMS

If your KnightOnline.EXE is still getting deleted you probably have more then one antivirus installed or any other security software. That is in general not recommended anyway. So if you are using antivirus and malware and on top of that some kind of BITDEFENDER. You will have really hard time logging in the game.

14. CLIENT DISCONNECTING "soacs.log"

If the client is kicking your out of the game while you are trying to login or during loading in the game. Reasons can be several. Most of the time there is another program interfiering with the anti cheat. If you open task manager and click Details and see active process list. There are some windows programs processes running in the background that can cause clashes for the anti cheat system. You should go ahead and try to close all unneccessary programs from task manager. List of programs is collected in the last point of this guide and is continously being filled as we find more software that is not compatible with anti cheat or anti cheat recognizes it as a hack,

15. LIST OF SOFTWARE THAT IS NOT COMPATIBLE WITH SOACS

In order to be able to play the game please close the following programs both from GUI and from taskmanager process tab:

1.Drivers updating software
2.Graphic card interfaces / control panels (NVDIA Manager,Helper etc...)
3.Sound card interfaces / control panels (Realtek etc...)
4.Hacking programs (Cheat Engine,HXD,Task Manager Modifier etc...)

DISCLAIMER

We are not forcing you by any chance to use this steps. We are simply vouching for our software to be false positive and is in fact clean for usage. If you recognize these terms, welcome to our community.